PRODUKTY:
> analityczne
> surowce przemysłowe
> produkty dla obronności
    i bezpieczeństwa

   > rozpoznanie i likwidacja
         skażeń

   > testy
   > wykrywacze gazów

   BRANŻE:
> farmacja
> przemysł spożywczy
    i paszowe

> chemiczny
    i petrochemiczny

> ochrona środowiska
> obronność
    i bezpieczeństwo

> placówki naukowo-
    badawcze

główna / produkty i branże / produkty dla obronności i bezpieczeństwa / rozpoznanie i likwidacja skażeń
    Indywidualny pakiet do likwidacji skażeń IPLS-1
Pakiet przeznaczony jest do prowadzenia skutecznych, indywidualnych procesów likwidacji skażeń odkrytych powierzchni skóry i elementów wyposażenia indywidualnego, w tym masek przeciwgazowych i broni strzeleckiej. W skład pakietu wchodzą trzy aktywne odkażalniki o różnym przeznaczeniu:
- Maść profilaktyczno odkażająca - zabezpiecza odkryte powierzchnie skóry przed skażeniem, głównie przez utrudnienie wchłaniania BŚT, stosowana jest w przypadku zagrożenia skażeniem BŚT
    - Odkażalnik organiczny - unieczynnia i ułatwia usunięcie BŚT z powierzchni metalowych, stosowany w przypadku stwierdzenia skażenia części metalowych uzbrojenia osobistego bądź osprzętu
    - Odkażalnik proszkowy - powoduje unieczynnienie BŚT przez fizyczną adsorpcję, stosowany w przypadku stwierdzenia skażenia skóry
    Skuteczność działania pakietu została potwierdzona badaniami wykonanymi w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii.     Informacje techniczne i eksploatacyjne:
 • Klasyfikacja (wg NO-06-A101): N.14-O-I-C
 • Masa pakietu: 480 ± 10 g
 • Wymiary: ~ 210 mm x 120 mm x 80 mm
 • Użytkowanie, magazynowanie pakietów możliwe jest bez stosowania zabiegów konserwujących i zabezpieczających
 • Przygotowanie do użycia po okresie magazynowania polega tylko na wyjęciu pakietu z opakowania zbiorczego
 • Pakiety nie wymagają jakichkolwiek ingerencji serwisowych
 • Pakiety w opakowaniach zbiorczych mogą być transportowane zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych ADR, RID, IMDG, IATA
    Rurki wskaźnikowe do wykrywania BŚT
Produkowane przez nas rurki wskaźnikowe do wykrywania w powietrzu bojowych środków trujących, przeznaczone są do zastosowania w przyrządach rozpoznania chemicznego, głównie PChR-54M. Oferujemy trzy rodzaje rurek wskaźnikowych:
- RW-36 – do wykrywania iperytu siarkowego (HD)
- RW-44a - do wykrywania środków paralityczno drgawkowych takich sarin (GB), soman(GD), VX
- RW-45 - do wykrywania cyjanowodoru (AC), chlorocyjanu (CK), fosgenu (CG) i dwufosgenu (DP)
    Za pomocą rurek wskaźnikowych można nie tylko wykryć środki toksyczne, ale również określić ich stężenie w powietrzu.
    Rurki wskaźnikowe dostarczane są w specjalnie skonstruowanych opakowaniach pozwalających na ich bezpośrednie umieszczenie w przyrządzie rozpoznania chemicznego.

    Wykrywacze rurkowe do wykrywania TŚP
Ze względu na zagrożenie związane z możliwością wystąpienia awarii przemysłowych oraz potencjalną możliwością użycia typowych substancji chemicznych w celach terrorystycznych, przygotowaliśmy zestaw wykrywaczy rurkowych do wykrywania toksycznych środków przemysłowych.
Wykrywacze zostały dostosowane do bezpośredniego użycia w przyrządach rozpoznania chemicznego PChR-54M.

    Wykrywane substancje to:
 • amoniak,
 • ditlenek azotu,
 • ditlenek siarki,
 • siarkowodór,
 • chlor,
 • chlorowodór.
    Za pomocą wykrywaczy rurkowych można nie tylko wykryć szkodliwe substancje, ale również zmierzyć ich stężenie (wykrywacze mają naniesioną skalę pomiarową).
    Wykrywacze rurkowe do wykrywania TŚP dostarczane są w specjalnie skonstruowanych opakowaniach pozwalających na ich bezpośrednie umieszczenie w przyrządzie rozpoznania chemicznego. Na każdym opakowaniu naniesiona jest kolorowa banderola z wyraźnym oznakowaniem rodzaju wykrywacza, aby umożliwić szybkie wyszukanie odpowiedniego wykrywacza w przyrządzie.

    Polowe chemiczne laboratorium PChL-3M
Polowe Chemiczne Laboratorium PChL-3M służy do analizy powietrza oraz próbek materiałów ciekłych i stałych podejrzanych o skażenie bojowymi środkami trującymi /BST/, środkami dywersyjno-sabotażowymi /SDS/, środkami roślinobójczymi /SR/, toksycznymi kationami /TK/, podstawowymi toksycznymi środkami przemysłowymi /TŚP/ oraz środkami pochodzenia biologicznego /SPB/.
PChL-3M umożliwia wykrycie, zidentyfikowanie i półilościowe oznaczenie następujących substancji toksycznych:
 • Bojowe Środki Trujące (BST): sarin, soman, tabun, VX, iperyt, luizyt, adamsyt, chloroacetofenon, CS, CR, BZ, fosgen, chlorocyjan, arsenowodór.
 • Substancje pochodzenia biologicznego (SPB): botulina, cholera, wąglik, rycyna.
 • Środki Dywersyjno – Sabotażowe (SDS): alkaloidy: strychnina, weratryna, brucyna, apomorfina, akonityna.
 • Toksyczne Środki Przemysłowe (TŚP): amoniak, chlor, siarkowodór.
 • Toksyczne Kationy (TK): ołów (Pb), Tal (Tl), selen (Se), antymon (Sb), arsen (As), chrom (Cr), rtęć (Hg), kadm (Cd).
 • Środki Roślinobójcze SR: estry kwasów fenoksyoctowych.
    Polowe Chemiczne Laboratorium PChL-3M jest układem przenośnym obsługiwanym przez jednego żołnierza. Ma formę otwieranej walizki, zaopatrzonej w zestaw kółek ułatwiających przemieszczanie się z zestawem. Wszystkie odczynniki oraz materiały umieszczone się w szufladkach znajdujących się w skrzydłach walizki, natomiast przegroda oddzielająca skrzydła walizki, po rozłożeniu zestawu stanowi blat roboczy. Zapas odczynników i środków do analizy umożliwia przeprowadzenie w sumie ok. 300 różnych analiz (za analizę przyjmuje się oznaczenie jednej substancji chemicznej lub biologicznej) bez potrzeby ich uzupełniania.
    Wymiary laboratorium: 560 mm x 200 mm x 560 mm
    Waga kompletnego laboratorium: 26 kg

    Komplety zapasowe do laboratoriów wojskowych
    Oferujemy komplety zapasowe do następujących wyrobów wojskowych: PChL-54, PChL-3, LCHR-1, GSP-11, GSA-12, PLW-76, ZOST-90

Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland