PRODUKTY:
> analityczne
> surowce przemysłowe
> produkty dla obronności
    i bezpieczeństwa

   > rozpoznanie i likwidacja
         skażeń

   > testy
   > wykrywacze gazów

   BRANŻE:
> farmacja
> przemysł spożywczy
    i paszowe

> chemiczny
    i petrochemiczny

> ochrona środowiska
> obronność
    i bezpieczeństwo

> placówki naukowo-
    badawcze

główna / produkty i branże / produkty dla obronności i bezpieczeństwa / wykrywacze gazów
Wykrywacze rurkowe gazów służą do szybkiego wykrywania i pomiaru stężenia gazów lub par substancji. Produkty te znajdują zastosowanie głównie w badaniach środowiskowych i w pomiarach na stanowiskach pracy.
Wykrywacze rurkowe skonstruowane są w postaci zatopionej z dwóch stron szklanej rurki, zawierającej złoże indykacyjne. Na zewnątrz wykrywacza znajduje się skala pomiarowa, która służy do odczytania zmierzonego stężenia gazu.
    Prowadzenie pomiarów polega na odłamaniu końcówek wykrywacza i przepompowaniu przez niego określonej ilości badanego gazu przy pomocy odpowiedniej pompki harmonijkowej. W trakcie pomiaru, w zależności od stężenia badanego gazu następuje stopniowa zmiana zabarwienia warstwy indykacyjnej. Odczytu wyniku pomiaru dokonuje się przez porównanie długości zabarwionej strefy warstwy indykacyjnej ze skalą naniesioną na wykrywaczu.

    Schemat wykrywacza rurkowego przedstawia poniższy rysunek:

    1. strefa pomiarowa masy wskaźnikowej
    2. podziałka wykrywacza
    3. opaski kontrastowe ograniczające strefę pomiarową
    4. nazwa gazu
    5. wymiar stężenia

    Oferowane przez naszą firmę wykrywacze rurkowe gazów, w tym produkty firmy Dräger - renomowanego niemieckiego producenta wykrywaczy, znajdziecie Państwo w naszym katalogu produktów.

Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland