dziś mamy poniedziałek, 24 października 2016 r.
 

> nanotech
> współpraca naukowa
> wystąpienia i publikacje

 
główna / R&D
Profesjonalny i dedykowany dział R&D firmy Avantor Performance Materials Poland S.A umożliwia wykreowanie silnej pozycji rynkowej firmy, oferując innowacyjne technologie, takie jak produkcja rozpuszczalników wysokiej czystości czy komponentów "nano".
W wymiarze wewnętrznym źródłem naszej innowacyjności są pracownicy, dlatego skierowani jesteśmy na rozwiązywanie problemów naszych klientów, pozwalając na wdrożenie nowych aplikacji, serwisu czy produktów na rynek. Oznacza to samodzielność kreatywnego myślenia, odwagę w wykonywaniu nowych rzeczy oraz konsekwencję w ich realizacji. Wyzwala to potencjał i energię jednostki oraz ducha konkurowania, rozwiązywania problemów technologicznych, ustalania nowych zasad, które w przyszłości pozwolą na wdrożenie nowych aplikacji.
W wymiarze zewnętrznym współpracujemy z uczelniami i instytutami, zarówno krajowymi i zagranicznymi. Wciąż rozszerzamy tę współpracę, która umożliwia nam wczesne wdrażanie nowych technologii i właściwą ocenę ich biznesowego potencjału, gdyż kryterium doboru prac projektowych jest zawsze kryterium rynkowe.
Oprócz spraw naukowo-technicznych, dział rozwoju odpowiada za zabezpieczenie praw własności przemysłowej i spełnienie wymagań prawno-formalnych związanych z wprowadzeniem nowego produktu do obrotu.
Zapraszamy do zapoznania się z projektami, będącymi owocami kliku ostatnich lat pracy, które trafiły już do komercjalizacji.
 

> katalog produktów
> aktualne oferty
> karty charakterystyki
> atesty jakościowe
> Navia
> Spectroprevent


> Fisher Scientific
> Acros Organics
> wyszukiwarka produktów
    Acros


Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland