Katalog POCh S.A. - przykład etykiety produktu

 1. Nazwa produktu
 2. Stopień czystości
 3. Wzór sumaryczny
 4. Numer katalogowy
 5. Nazwa angielska
 6. Stopień czystości angielski
 7. Masa molowa
 8. Gęstość (dla cieczy)
 9. Numer serii
 10. Data ważności (dla wybranych pozycji)
 11. Opakowanie
 12. Zwroty R i S
 13. Symbole zagrożenia
 14. Numer UN
 15. Regulacje transportowe
 16. Informacja o opakowaniach zwrotnych
 17. Specyfikacja jakościowa
 18. Informacje dodatkowe

Zamknij okno