> profil działalności
> kariera
> nasza wizja i wartości

główna / o firmie
Avantor Performance Materials Poland S.A. (dawniej POCH S.A.) to wiodący i innowacyjny dostawca profesjonalnych chemikaliów, innowacyjnych rozwiązań oraz jedyny w Polsce producent rozpuszczalników wysokiej czystości. Oferta dedykowana dla szerokiego spektrum branż przemysłowych np.: farmaceutycznego, spożywczego, chemicznego czy laboratoriów badawczych to wysokiej jakości produkty oraz profesjonalny serwis. Nasze produkty sprzedawane są pod wieloma znanymi markami, takimi jak POCH, J.T. Baker i Macron Fine Chemicals.

Znaczącą cześć portfolio Avantor Performance Materials Poland S.A. stanowią produkty z zakresu analizy klasycznej i instrumentalnej. Avantor Performance Materials Poland S.A. jest również producentem rozpuszczalników wysokiej czystości do chromatografii cieczowej, gazowej, spektroskopii oraz rozpuszczalników bezwodnych.

W strategii rozwoju Avantor Performance Materials Poland S.A., obok reorganizacji Spółki, nastawionej przede wszystkim na usprawnianie jej wewnętrznych struktur oraz doskonalenie metod gospodarowania, szczególne znaczenie ma polityka nastawiona na poszerzanie asortymentu wyrobów, zwiększanie zdolności produkcyjnych, dostosowywanie produktów do potrzeb i życzeń potencjalnych nabywców oraz działania proekologiczne. Niemałe znaczenie dla Klientów ma również stale rozwijana informatyzacja Spółki, widziana m.in. poprzez udostępnienie możliwości pobierania Kart Charakterystyk, Specyfikacji Jakościowych oraz Atestów Kontroli Jakości drogą internetową oraz system B2B.

Polityka firmy na najbliższe lata przewiduje dalszy rozwój w strategicznych obszarach działania, wzmocnienie pozycji rynkowej oraz zapewnienie perfekcyjnej obsługi Klientów.

Oferta Avantor Performance Materials Poland S.A. obejmuje:

  • odczynniki chemiczne o różnym stopniu czystości,
  • surowce farmaceutyczne,
  • związki srebra i metali szlachetnych,
  • wykrywacze par i gazów,
  • chemikalia techniczne,
  • rozpuszczalniki do chromatografii HPLC i spektroskopii,
  • roztwory buforowe, odważki analityczne i roztwory mianowane.

Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland