> profil działalności
> kariera
> nasza wizja i wartości
   > export and import of
     dangerous chemicals

   > excise duty goods
   > drug precurors legislation
   > models declaration relating
     to individual transact. (PDF)

   > customer declaration of the
     final use of the product (PDF)

   > customer declaration of
     specific use (PDF)

   > enquiry

główna / o firmie / warunki współpracy / reklamacje
Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie Zamawiającego, potwierdzone pisemnie do Działu Obsługi Klienta:

Region śląski, opolski
tel.: 32 23-92-172
fax: 32 23-92-372
e-mail:
[email protected]
Region małopolski
tel.: 32 23-92-170
fax: 32 23-92-372
e-mail:
[email protected]
Region małopolski- miasta Kraków, Tychy, Bielsko-Biała
tel.: 32 23-92-170
fax: 32 23-92-372
e-mail:
[email protected]
Region mazowiecki, warmińsko-mazurski
tel.: 32 23-92-152, 32 23-92-364
fax: 32 23-92-372
e-mail:
[email protected]
Region łódzki
tel.: 32 23-92-157
fax: 32 23-92-372
e-mail:
[email protected]
Region mazowiecki, podlaski
tel.: 32 23-92-364
fax: 32 23-92-372
e-mail:
[email protected]
Region kujawsko - pomorski
tel.: 32 23-92-377
fax: 32 23-92-372
e-mail:
[email protected]
Region pomorski, zachodnio-pomorski
tel.: 32 23-92-177
fax: 32 23-92-372
e-mail:
[email protected]
Region wielkopolski
tel.: 32 23-92-100
fax: 32 23-92-372
e-mail:
[email protected]
Region dolnośląski, lubuski
tel.: 32 23-92-171
fax: 32 23-92-372
e-mail:
[email protected]
Region lubelski, świętokrzyski, podkarpacki
tel.: 32 23-92-171 lub 32 23-92-157
fax: 32 23-92-372
e-mail:
[email protected]
Odbiory własne
ul. Sowińskiego 11,

tel. 32 23-92-260
fax: 32 23-92-372
e-mail:
[email protected]

lub listownie, na adres:
Avantor Performance Materials Poland SA
Dział Obsługi Klienta
ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice


Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia przesyłki bezpośrednio po jej otrzymaniu. Wszelkie ubytki lub uszkodzenia towaru muszą być stwierdzone protokolarnie w dniu dostawy i przesłane nie później niż w ciągu 7 dni od daty odbioru towaru do Działu Reklamacji Avantor Performance Materials Poland S.A wraz z dokumentami sprzedażowymi oraz protokołem szkody.
Protokół musi zawierać rozbieżności, potwierdzone podpisem kierowcy przewoźnika, pomiędzy faktycznie dostarczonym towarem a dokumentacją.
Po upływie tego terminu Avantor Performance Materials Poland S.A. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone bądź zaginione towary.
Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie Zamawiającego, potwierdzone pisemnie. Pracownik Avantor Performance Materials Poland S.A. w ciągu 14 dni kalendarzowych odpowiada klientowi o podjętych działaniach związanych z wyjaśnieniem zasadności reklamacji.
Produkty dostarczone niewłaściwie na skutek błędu w zamówieniu Klienta mogą podlegać zwrotowi po uzyskaniu pisemnej zgody ze strony Avantor Performance Materials Poland S.A.
Towary zwracane bez uzgodnienia nie będą przyjmowane.

Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland