> profil działalności
> kariera
> nasza wizja i wartości
   > export and import of
     dangerous chemicals

   > excise duty goods
   > drug precurors legislation
   > models declaration relating
     to individual transact. (PDF)

   > customer declaration of the
     final use of the product (PDF)

   > customer declaration of
     specific use (PDF)

   > enquiry

główna / o firmie / warunki współpracy / ograniczenia w sprzedaży
Prekursory narkotyków kategorii 1 i 2.
Od 04.10.2005 roku obowiązuje nowa klasyfikacja prekursorów narkotykowych. Zmieniły się nazwy kategorii z I-R, IIA – R i IIB – R na odpowiednio 1, 2 i 3.
Nastąpiły także zmiany w obrębie kategorii, np. nadmanganian potasu został przesunięty do kategorii 2, a eter dietylowy został przesunięty do kategorii 3. Z kolei aldehyd benzoesowy i nitroetan nie zostały uwzględnione w nowych kategoriach.

Prekursory kategorii 1.
Avantor Performance Materials Poland S.A. nie prowadzi sprzedaży prekursorów z tej kategorii.

Prekursory kategorii 2.
Dla prekursorów kategorii 2 prosimy o wypełnienie "deklaracji klienta dotyczącej specjalnego zastosowania substancji sklasyfikowanej w kategorii 1 lub 2" i przesłanie jej wraz z zamówieniem do Działu Obsługi Klienta. Dotyczy to np. nadmanganianu potasu i bezwodnika kwasu octowego. Pełna lista prekursorów narkotykowych: załącznik na podstawie Rozporządzenia (WE) 273/2004.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie nr (WE) 273/2004 z 11.02.2004
Rozporządzenie nr (WE) 1277/2004 z 27.07.2005

Substancje niebezpieczne i preparaty niebezpieczne.
Podstawa prawna:
Dz.U. nr 39, poz. 372 z dnia 21.02.2005 roku – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

Dotyczy to:
1. Substancji i preparatów bardzo toksycznych lub żrących, oznaczonych zwrotem R35,
2. Metanolu,
3. Preparatów zawierających ponad 3% metanolu.

Na podstawie & 2 pkt. 5 w/w ustawy, substancje 1 – 3, mogą być sprzedawane konsumentom identyfikującym się następującymi danymi:
- nazwa firmy lub imię i nazwisko
- adres
- numer REGON
Dotyczy to np. kwasu azotowego, sodu wodorotlenku, kwasu siarkowego, formaldehydy, kwasu fluorowodorowego, potasu wodorotlenku.

Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland