> profil działalności
> kariera
> nasza wizja i wartości
   > definitions
   > form
   > registering the substances-
     list

   > CLP
   > MSDS
   > Classification and labelling

główna / o firmie / REACH / Karty Charakterystyk
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2010 firma Avantor Performance Materials Poland S.A. wprowadziła nowy wzór karty charakterystyki.
Dla Klientów, którzy zakupili bądź posiadają produkty oznakowane zgodnie z rozporządzeniem CLP, udostępniono karty charakterystyki zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 453/2010, natomiast dla produktów oznakowanych zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG i 1999/45/WE, karty charakterystyki dostępne są w dotychczasowej formie.

Karty charakterystyk dostępne są na naszej stronie internetowej.

Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland