PRODUKTY:
> analityczne
> surowce przemysłowe
> produkty dla obronności
    i bezpieczeństwa


   BRANŻE:
> farmacja
> przemysł spożywczy
    i paszowe

> chemiczny
    i petrochemiczny

> ochrona środowiska
> obronność
    i bezpieczeństwo

> placówki naukowo-
    badawcze

główna / produkty i branże / obronność i bezpieczeństwo
    W naszej firmie wysoko cenimy współpracę z instytucjami Państwowymi stojącymi na straży bezpieczeństwa. Od wielu lat jesteśmy producentem i dostawcą rozwiązań dla m.in. Sił Zbrojnych, Policji, Żandarmerii Wojskowej i Straży Granicznej, służących do szybkiej identyfikacji substancji niebezpiecznych lub niedozwolonych.

    Wojsko
    Jesteśmy doświadczonym producentem i dostawcą sprzętu wojskowego przeznaczonego do wykrywania i likwidacji skażeń wywołanych użyciem wysokotoksycznych substancji chemicznych, takich jak bojowe środki trujące i toksyczne środki przemysłowe. Nasze produkty stosowane są przez formacje obrony przed bronią masowego rażenia oraz wojska inżynieryjne. Wyroby przez nas oferowane są produkowane zgodnie z wymaganiami NATO dotyczącymi jakości AQAP 2110 i podlegają procesowi Rządowego Zapewnienia Jakości GQA (odbiorowi wojskowemu).
    Dokumentami uprawniającymi nas do prowadzenia działalności są:
  • Koncesja MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią
  • certyfikowany Wewnętrzny System Kontroli niezbędny przy realizacji dostaw uzbrojenia dla armii innych państw.
    W 2008 roku przydzielony został naszej firmie Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE 1525H, który identyfikuje naszą spółkę w Systemie Kodyfikacyjnym NATO (NCS).

    Policja
    Naszą specjalnością są testy do wstępnej identyfikacji narkotyków. Na potrzeby policji opracowaliśmy dwa zestawy testów NARKO do wykrywania środków odurzających i substancji psychotropowych. Dla ułatwienia pracy ekspertów-chemików, zajmujących się identyfikacją narkotyków, przygotowaliśmy zestaw w wersji laboratoryjnej NARKO-1. Natomiast dla funkcjonariuszy pionów operacyjnych policji, zajmujących się w swojej pracy zwalczaniem narkotyków, najlepszym rozwiązaniem jest zestaw w wersji polowej NARKO-2. Wszystkie zawarte w zestawie NARKO-2 odczynniki maja formę testerów torebkowych. Takie rozwiązanie zapewnia pełne bezpieczeństwo osobie prowadzącej badania, ze względu na ograniczenie bezpośredniego kontaktu z odczynnikami, oraz pozwala na prawie natychmiastowe uzyskanie wiedzy na temat tożsamości badanej substancji.
    Potwierdzeniem jakości testów NARKO-1 i NARKO-2 jest pozytywna opinia wydana na podstawie badań przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji.

    Oferowane przez nas rozwiązania o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym mogą być z powodzeniem stosowane również przez inne organizacje i formacje których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, takie jak: Obrona Cywilna, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Służba Celna, Służba Więzienna i inne.

    Dodatkowe informacje o produktach oferowanych przez nas dla wojska i policji uzyskacie Państwo w części produktowej niniejszej strony internetowej lub kontaktując się bezpośrednio z Działem Produktów Specjalnych Avantor Performance Materials Poland S.A.

Copyright by Avantor Performance Materials Poland S.A.

projekt i wykonanie: ArtGroup & Avantor Performance Materials Poland